Den Store Hövdingen i Washington låter hälsa att han vill köpa vårt land. Den Store Hövdingen önskar oss också vänskap och god vilja. Detta är vänligt av honom, eftersom vi vet att han så föga behöver vår vänskap i gengäld. För vi vet att om vi inte säljer, så kanske den vite mannen kommer med gevär och tar vårt land.

Hur kan man köpa eller sälja himlen, markens värme? Om vi inte äger luftens friskhet och vattnets glitter, hur kan man då köpa dem? Varenda del av denna jord är helig för mitt folk. Vartenda glänsande pinjebarr, varenda sandstrand, varenda dimma i de mörka skogarna, varenda insekt är helig i mitt folks minne och erfarenhet. Saven som flyter genom träden bär den röde mannens minnen.

De döda hos det vita folket glömmer landet där de föddes när de går hädan för att vistas bland stjärnorna. Våra döda glömmer aldrig denna vackra jord, ty den är den röde mannens moder. Vi är en del av jorden och den är en del av oss. De doftande blommorna är våra systrar; hjorten, hästen, den stora örnen – dessa är våra bröder. Bergskamrarna, saften i ängsgräset, ponnyns kroppsvärme och människans – allt hör till samma familj.

Så när den Store Hövdingen i Washington låter hälsa att han vill köpa vårt land begär han mycket av oss. Den Store Hövdingen låter hälsa att han ska reservera en plats för oss så att vi kan leva i lugn och ro för oss själva. Han kommer att vara vår fader, och vi hans barn.

Vi kommer att överväga ert anbud att köpa vårt land. Men det kommer inte att bli lätt. Ty detta land är heligt för oss.

Annonser