Följande text är tagen från Kent Ekeroths artikel på Newsmill.

Lissabonfördraget, det vill säga EU:s nya grundlag, kommer effektivt göra slut på Sveriges självständighet och suveränitet. När fördraget går igenom kommer EU:s lagar vara överordnade svenska lagar på precis alla områden. Sverige blir en provins i EU-staten.När nu irländarna tvingades rösta ”rätt” forsätter arbetet med att driva igenom denna odemokratiska grundlag som inte har någon förankring hos Europas folk. Men det finns en person som ensamt kan hindra att denna grundlag pådyvlas Sverige och Europa – hans namn är Vaclav Klaus – Tjeckiens president.

Redan 2005 röstade både Holland och Frankrike nej till det som då kallades EU Konstitutionen. Efter att grundlagen blev nerröstad kunde man trott att förslaget skulle fallit, men istället beslutades det att grundlagen skulle döpas om till något mjukare som väcker mindre anstöt hos Europas folk.

Så denna EU-grundlag lanserades igen, men nu under namnet ”Lissabonfördraget”. Symboliskt laddade aspekter som en EU-nationalsång och EU-nationaldag togs bort – dock visar det sig att EU ändå införde sin nationaldag som är den 9 maj och nationalsången spelades dessutom upp när EU:s statschefer skrev under avtalet den 13 december 2007. Titlar som ”utrikesminister” döptes om till krystade benämningar som ”Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik”. Allt detta och mer därtill gjordes för att föra Europas folk bakom ljuset och på så sätt slippa ställa denna grundlag inför ytterliggare folkomröstningar, där förslaget skulle blivit nerröstat.

Lissabonfördraget är i princip identiskt med den EU grundlag som lanserades 2004 och som blev nerröstad 2005. Annat namn – samma innehåll.

I opinionsundersökningar har det även visat sig att denna grundlag inte åtnjuter något stöd ute i Europa. DN skrev den 9 juli 2007 att en Sifo-undersökning visat att sju av tio svenskar vill rösta om Lissabonfördraget. Enligt svensk lag måste folket tillfrågas för att Sveriges grundlag ska kunna ändras och eftersom Lissabonfördraget gör EU:s grundlag överordnad svensk, innebär det i praktiken att svensk grundlag ändras. Men Reinfeldt har inte frågat svenska folket om detta.

Fransmännens röster ignorerades. Holländarnas röster ignorerades. Irländarnas röster ignorerades (tills de tingades att rösta rätt i fredags). Endast Spanien röstade ”ja” till denna grundlag år 2005. Resten av Europas länder blev inte ens tillfrågade och rörande ”Lissabonfördraget” är det endast Irland som fått chansen att säga sitt.

Frågan alla bör ställa sig är; vad ska vi behöva göra för att denna grundlag inte ska gå igenom?

Anthony Coughlan, professor emeritus vid Trinity College Dublin Irland, menade 2005 att:

– EU-konstitutionen ersätter medlemsländernas egna konstitutioner och blir den juridiska grunden för EU-länderna. EU-konstitutionen blir en del av vår egen konstitution och den kan inte ändras utan godkännande av andra länder. Det är det mest betydande steget någonsin i den europeiska integrationens sextioåriga historia, när det gäller strävan mot en europeisk stat.

– Inte på något område ger konstitutionen permanent undantag för vad som kan ställas under EU-kontroll. Det enda område av betydelse där makten kommer att ligga kvar hos medlemsländerna är rätten att beskatta, men även där öppnar konstitutionen för en förändring.

Alltså en grundlag som gör att EU:s lagar står över svenska lagar. En grundlag som gör att alla politiska områden i Sverige berörs av EU:s makt.

I och med Irlands ”ja” den 2 oktober 2009 står endast en person mellan oss och denna odemokratiska och folkligt oförankrade grundlag – Vaclav Klaus, tjeckiens president.

Han har redan visat prov på stor mod och övertygelse i sin vägran att skriva under Lissabonfördraget, trots intensiva påtryckningar från EU-eliten och dess byråkrater. För detta har herr Klaus min och miljoner europeers tacksamhet.

Om Vaclav Klaus fortsättningsvis inte heller skriver under på Lissabonfördraget kommer han gå till historien som en otroligt modig man som räddade Europa, dess folk och nationer, från att falla i armarna på ett EU som blir allt mer odemokratiskt och totalitärt. För genom att skjuta upp Lissabonfödragets införande ger han tid för det engelska Conservative Party att ta makten i England våren 2010 och utlysa en folkomröstning om Lissabonfödraget, vilket deras partiledare David Cameron lovat. En sådan folkomröstning skulle högst troligen resultera i ytterliggare ett ”nej” och slutligen slänga detta fördrag på soptippen och därmed rädda Europa och dess nationer.

Vaclav Klaus kommer av miljoner och åter miljoner européer betraktas som en hjälte och en av de stora statsmännen i vår tid om han står fast vid sin övertygelse och motstånd mot Lissabonfördraget.

Med anledning av detta har jag startat en kampanj till stöd för Vaclav Klaus och emot Lissabonfördraget. Jag uppmanar alla frihetsälskande europeer att gå med i denna kampanj och att skriva under det upprop som ska presenteras för Klaus när tillräckligt många namn skrivit under.

Med lite tur men framförallt engagemang kan uppropet och den kampanj som är startad bidra till att Vaclav Klaus inte skriver under på Lissabonfördraget!

Kent Ekeroth

”Kampanjsida”

Facebookgrupp

Namninsamling

Annonser

Mitt fosterland

05 juni 2009

En sång jag hittade på Spotify för ett par veckor sen beskriver exakt hur jag känner för EU. Det är Christer Lindéns låt ”Mitt fosterland”. Lyssna på den så förstår du varför vi måste sätta stopp för monsterstaten EU. vI måste motsätta oss all maktförflyttning till det byråkratiska och odemokratiska EU till den dag vi lämnar unionen. Ja till samarbete – nej till överstatlighet! Rösta på Sverigedemokraterna i Europaparlamentsvalet på söndag!

På Spotify: Christer Lindén – Mitt Fosterland

Jag vill leva, jag vill dö i Sverige.

Inte vill jag dö under en enad flagga i blått.

Det är dags att folket får bestämma.

Vi hade rätt en gång att bestämma i vårt land.

Inte vill jag att någon pamp ska sitta i Bryssel och stifta lagar om vår fauna och våra liv.

Bestämma  vad våra pengar är värda.

De säger vi är enade nu och föser in oss i samma bur.


Är jag lycklig med det här?

Ligger min släkt i gravarna och svär?

Har jag gett upp allt?

Är detta samma fosterland där jag spottade i näven och plöjde vår jord?

Har jag gett upp allt?

Har jag nån framtid här?


Säg ska vi byta bort vår flagga och sälja ut allt?

Ska vi vända våra huvuden mot Bryssel och be?

Ska vi kämpa för att existera?

Ska vi lägga ner våra vapen och sälja våra rötter?

De säger att vi ska bli en stormakt – ta upp kampen mot USA.

Vi ska bli mäktiga – ni ska höra vårt stöveltramp.

De säger att under att under en enad flagga ska ni alla dö här.

Medan jag, jag vill bara dö här.


Är vi lyckliga med det här?

Ligger vår släkt i gravarna och svär?

Har vi gett upp allt?

Är detta samma fosterland där vi spottade i näven och plöjde vår jord?

Har vi gett upp allt?

Har vi nån framtid här?


Jag är inte  med i er förbrödning.

Jag stod utanför – jag röstade nej.

Eran kamp den vill jag ej ta del av.

Du kan tycka vad du vill, men jag är rädd om mitt land.

Två släkter bakåt det trummar och skriker i mitt blod.

Jag står stadigt här på deras grund.

Jag vill dra mitt strå till stacken, men jag vet inte hur.

Så jag skränar en sång och jag vill att du vaknar.


Är du lycklig med det här?

Ligger din släkt i gravarna och svär?

Har du gett upp allt?

Är detta samma fosterland där du spottade i näven och plöjde vår jord?

Har du gett upp allt?

Har du nån framtid här?