Detta är  en gammal debattartikel som jag skrev för över ett år sen.

Karin Nödgaard (DF)

"Det finns en grupp medborgare i det danska samhället som lever en så eländig tillvaro, och som har så lite värdighet i livet. Det är vår plikt som politiker att se vad vi kan göra för att förbättra deras villkor." - Karin Nödgaard, talesperson i missbruksfrågor för Dansk Folkeparti.

Det danska Folketinget har nyligen beslutat att man på försök skall ge gratis heroin till sprutnarkomaner.  Detta efter att Dansk Folkeparti, som tidigare var mot idén, gjorde en helomvändning i frågan och nu stödjer förslaget. Danmark ansluter sig därmed till en allt större skara av europeiska länder som öppnat ögonen och insett att man måste börja bedriva en humanare narkotikapolitik som sätter narkomanerna och skademinskning i centrum, istället för det strikt moraliska och verkningslösa förbud som svenska politiker förespråkar.

Förslaget är gammalt och har tidigare mötts av hård kritik men har nu alltså stöd av en klar majoritet och endast vänsterpartiet Enhedslisten motsäger sig genomförandet av försöket[1]. Förslaget går ut på att tunga heroinmissbrukare ska kunna gå till ett sjukhus 2-3 gånger i veckan för att under säkra former få en gratis dos av sin drog för att successivt kunna trappa ner.[2] Målet är att ge de allra tyngsta missbrukarna en chans till ett värdigt liv, men det finns även stora vinster för samhället i stort.

De rent hälsomässiga resultaten är bl.a. att det sker i en säker miljö med känd renhet på heroinet vilket eliminerar riskerna för överdoser samt att det är rena sprutor som används, vilket förhindrar spridning av sjukdomar som HIV och Hepatit C, inte bara bland sprutnarkomanerna men även bland andra som kan smittas vid exempelvis sex.

Myndigheterna får kontakt med en annars ytterst marginaliserad och ljusskygg grupp som helst vill hålla sitt missbruk hemligt och kan då kartlägga missbruket och missbrukarnas hälsa ordentligt. Självklart sätts även andra insatser in samtidigt, allt för att ge missbrukarna en ny chans till ett värdigt liv, med fast boende och jobb istället för att tvingas ägna dagarna i ända åt småstölder eller prostitution för att få pengar till nästa fix.

Även här gör samhället en stor besparing. Normalt sett är samhällets kostnad för en tung heroinmissbrukare ca två miljoner[3] om året. Det danska försöket som ska pågå under två år beräknas kosta strax under 90 miljoner för 500 missbrukare, en besparing på över 1.9 miljarder.[4] Den illegala handeln minskar då dess största köpare försvinner, och nyrekryteringen till drogen minskar då färre måste sälja vidare för att finansiera sitt egna missbruk, vilket på sikt är nödvändigt för att minska framtida kostnader och antal förstörda människoliv.[5]

Men kan vi verkligen vara säkra på att resultatet blir det önskade? Nej, men tidigare försök i länder som Nederländerna, Schweiz och Tyskland ger oss en tydlig fingervisning åt det hållet. I dessa länder har missbruk och kriminalitet minskat betydligt.[6][7][8]

Vissa hävdar att man snarare gör missbrukarna en björntjänst, och istället borde satsa på alternativa behandlingar. Vad man dock inte tänker på då är att andra behandlingar med exempelvis metadon eller subutex inte hjälper alla patienter, som gång på gång faller tillbaka i missbruk efter avslutad behandling.[9] Dessutom visar studier att heroinbehandlingen är effektivare och bättre för missbrukarnas hälsa.[10]

Andra anser att de som blir heroinmissbrukare helt enkelt har sig själva att skylla och att man inte bör ge dem någon hjälp alls och att man istället skall förebygga missbruket genom hårdare straff. Men vill vi verkligen stå för en politik som straffar människor istället för att hjälpa dem? Inga förbud i världen kan förhindra att folk använder narkotika och därför bör man se till att minska riskerna för de som gör det istället. Missbrukarna bör stå i centrum, inte samhällets moraliska regler. Om man kan rädda liv genom att tillåta läkare att ge de tyngsta missbrukarna heroin, så bör man givetvis ta den chansen!

I det idealiska samhället skulle ingen missbruka några droger alls, men tyvärr är inte verkligheten så och då bör man vara pragmatisk och se till att minska deras skador istället. Men nej, i Sverige ska vi inte hjälpa missbrukarna, de ska straffas!

Då får man fråga sig, vad är det inom oss som vill straffa narkomanerna så hårt? Är det för att de tar en genväg till lyckan som vi inte står ut med? Vi måste försöka förstå att när en läkare vill skriva ut heroin till någon så är det för att rädda livet på en människa. I Danmark räknar man med att man skulle kunna rädda 200 sådana liv om året. För det är inte heroinet de dör av, det är livet de lever och vår jakt på dem.


[1] http://hd.se/utrikes/2008/02/26/gratis-heroin-i-danmark/

[2] http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_250697.svd

[3] http://www.sr.se/cgi-bin/p3/nyhetssidor/artikel.asp?ProgramID=1646&artikel=1917931

[4] http://hd.se/utrikes/2008/02/26/gratis-heroin-i-danmark/

[5] http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=697596

[6] http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/02/26/danskar-kan-fa-heroin-pa-r/index.xml

[7] http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_209203.svd

[8] http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_250697.svd

[9] http://www.sr.se/cgi-bin/p3/nyhetssidor/artikel.asp?ProgramID=1646&artikel=1917931

[10] http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=8838

Annonser