”En röst på SD är inte i första hand en röst på hundralappen i din plånbok, eller det ytterligare steget i en tvångskvotering av föräldraförsäkringen. En röst på SD är en röst för betydande och nödvändig förändring av samhället.” Det skriver Erik Almqvist, ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom, på debattsajten Sourze.se

”I en skoldebatt med SSU och MUF kring ungdomsarbetslöshet igår hävdade jag att Sverigedemokraterna är det enda parti som har en samhällsbärande politik. Resonemanget tycktes nytt för de flesta åhörarna och det finns antagligen ett behov av att utveckla det.

I den klassiska blockpolitiken finns det två alternativ: liberal höger och socialistisk vänster. Den ideologiska utgångspunkten för regeringen och den liberala högern är att gemensamma åtaganden initierade genom politik är av ondo. Utopin är en stat där individens möjlighet till välmående och framgång är helt avhängig på privata kontaktnät och egen förmåga.

För den socialistiska vänstern är istället utgångspunkten att alla enskilt skapade framgångar och fördelar är av ondo. Utopin är en stat där politiken styr och äger även näringslivet. Inget Spotify, IKEA eller kullager utan att en socialistisk minister först trott på idén, med andra ord.

I praktiken har dock båda blocken tvingats inse att deras utopier inte är hållbara. Den nuvarande regeringen måste förhålla sig till det faktum att solidariskt finansierad välfärd skapar de lyckligaste och mest välmående medborgare och samhällen i världen. Vänsteroppositionen måste förhålla sig till det faktum att det fria entreprenörskapet och de enskilda innovatörerna har visat sig överlägsna i att skapa ekonomisk tillväxt och därmed utgöra en motor i samhället som bland annat kan finansiera välfärd.

Men frågan är om en i praktiken icke-fungerande ideologi kan anses samhällsbärande? Trovärdig? Eller ens relevant? Min uppfattning är att ideologin aldrig får bli ett självändamål. Ideologier bör ses som teorier och om de inte visar sig vara kompatibla med verklighetens karta så är det dags att ompröva dem. För min del har detta inneburit två omprövanden i livet: först av socialismen som jag trodde på i min tidiga ungdom och sedan av liberalismen som jag fann senare i tonåren. Varför dessa ideologier inte höll har jag redan förklarat.

Låt oss, innan vi testar nästa ideologi, ta och titta på förutsättningarna. Genom vedertagna statsvetenskapliga sanningar, uppenbara slutsatser genom observationer av vår historia och samtid samt genom en enkel komparativ omvärldsanalys kan vi konstatera följande:

1. Stor politisk styrning av näringsliv och medborgares livsval försämrar ekonomisk tillväxt och strukturell dynamik på arbetsmarknaden
2. Liten politisk styrning av regelverk för näringsliv och medborgares livsval skapar socioekonomiska klyftor och otrygghet
3. Samhällelig heterogenitet ger upphov till de flesta konflikter
4. Samhällelig heterogenitet försvagar och försvårar utövandet av representativ demokrati
5. Samhällelig heterogenitet minskar det sociala kapitalet, det vill säga människors benägenhet att känna tillit till, och solidaritet med, varandra

Så hur, utifrån ovan givna förutsättningar, bör en ideologi vara utformad för att inte bara vara utopisk utan också praktiskt tillämpbar och samhällsbärande? Jag menar att Sverigedemokraterna har svaret. Genom ett pragmatiskt förhållningssätt, med målsättning i varje enskild bedömning att uppnå maximal total samhällsnytta, hanterar SD på ett utilitaristiskt vis frågor kring statlig/privat ägandeform, höga/låga skatter, reglering av näringsliv och så vidare. Ska sjukhus drivas privat? Om det ger bättre vård. Ska skolor drivas privat? Om det ger bättre skolor. Ska skatten sänkas? Om det skapar mervärde i förhållande till vad skattemedlen annars kan åstadkomma. Och så vidare och så vidare.

Nu verkar det kanske som att den sverigedemokratiska ideologin är föränderlig och svår att följa. Så är dock inte alls fallet. När de två etablerade blockens ideologier är ideologiskt låsta i realpolitiska frågor kring skatter och ägandeformer så är de samtidigt mycket otydliga när det kommer till en mer grundläggande syn på hur man bygger ett bra samhälle. Sverigedemokratin skulle man kunna beskriva som en motsats. Om det är svårare att förutse hur SD kommer att hantera en viss skattesats (av logiska skäl: det är aldrig givet på förhand vilket håll som är mest gynnsamt för samhället att justera en skattesats), så är det desto enklare att följa sverigedemokratin i dess vision om hur vi skapar ett gott samhälle.

När riksdagspartierna förnekar att något majoritetsfolk och kulturell gemenskap existerar i Sverige (Vem är svensk? Vad är svensk kultur?) samtidigt som man driver en aktiv segregationspolitik genom massinvandring och mångkulturalism, så blir det praktiskt taget omöjligt att veta vart de vill föra samhället. Det enda vi vet är att vi ska bort från det som Sverige och svenskhet har varit. Till vad vet vi inte men av det samhälle vi successivt ser växa fram kan vi få vissa föraningar när vi ser hur segregationen gradvis urholkar det sociala kapitalet, ekonomin och själva grunden för samhällsrepresentativ demokrati och välfärd.

Sverigedemokraterna är i detta avseende det enda parti i Sverige med en tydlig politisk agenda. Och som jag skrev i inledningen är vår ideologi samhällsbärande. Det är idén om en samhällelig gemenskap som, likt i folkhemmets historia, ligger till grund för solidaritet, engagemang och vilja till gemensamma projekt, satsningar och välfärd. Vi vill stärka gemenskapen genom att värna och framhålla den svenska identiteten, stärka språket och motverka framväxten av segregativa minoritetskulturella enklaver i Sverige.

På så vis är vi också det enda parti om har en lösning på segregationen – vi bryter den och ersätter det utanförskap som invandrare i andra och tredje generationen känner med svenskhet. Vi stänger de etniska friskolorna och daghemmen och drar in skattemedlen till segregerande kulturföreningar. Bromsar nyinflyttningen till segregerade områden och placerar dess barn och ungdomar i svenska sammanhang.

Elakt att motverka ”deras kultur”? Kanske lite mot dessa barns föräldrar som trott att Sverige är ett land där man kan ”leva som hemma” fast med svensk välfärd. Men man ska komma ihåg att kultur är inget man föds med – det är något man formas in i under uppväxten. Och det är vår fasta övertygelse att de allra flesta som växer upp i Sverige också vill växa upp som en del av Sverige hellre än i utanförskap. Om det inte gillas av föräldrarna i de segregerade områdena så står det en såklart fritt att återvandra.

Vi går nu åter in i en valrörelse där de etablerade blocken tjafsar om RUT, ROT och någon hundralapp mer eller mindre i plånboken. Samtidigt ser vi hur samhällsgemenskapen och grunden för framgångssagan Sverige urholkas, utan notis från något av blocken. Men i detta val finns ett alternativ. En röst på Sverigedemokraterna är inte i första hand en röst på hundralappen i din plånbok, eller det ytterligare steget i en tvångskvotering av föräldraförsäkringen. En röst på Sverigedemokraterna är en röst för betydande och nödvändig förändring av samhället. Vårt alternativ är samhällsbärande och vi är beredda att axla ansvaret för nationen. Och vi är villiga att förvalta ditt förtroende.”

Annonser

Expressenkrönikören Lotta Gröning skrev i dagarna ett blogginlägg om medias särbehandling av Sverigedemokraterna. Det känns skönt att det åtminstone finns några meningsmotståndare med lite vett innanför pannan. Annat är det med Jan Helin som jag helst ser kryper tillbaks till sandlådan. Det passar hans nivå bättre än att vara chefreddaktör för Sveriges största kvällstidning.

När vi i media ska bedöma hur vi behandlar Sverigedemokraterna då väger vi överväger v i varje ord de säger. Vi är livrädda för partiet. Vi stämplar dem som främlingsfientliga och högerextremister trots att deras partiprogram har helt andra signaler. De tar väldigt mycket av den socialdemokratiska gamla retoriken.

I Danmark till exempel hävdar forskare att Danskt Folkeparti är ett arbetarklassparti. Jag vet att Jan Helin på Aftonbladet fick frågan om hur han kunde hävda att de var rasister eftersom det inte är något som står i partiprogrammet. Då sa han bara, att det vet han att dom är.

Jan Helin är inte ensam. Vi i media bestämmer oss för vad sverigedemokraterna är och så förmedlar vi den bilden. Vi gör aldrig på samma sätt med de etablerade partierna. Jag frågar mig är det medias roll att stämpla sverigedemokraterna?

Inlägget på Grönings blogg.

Lotta har tidigare skrivit en läsvärd artikel på Newsmill.

Bloggen Politiskt Inkorrekt har även de kommenterat Grönings blogginlägg.

Ber om ursäkt om inlägget är rörigt eller ser konstigt ut på annat sätt. Det är skrivet mitt i natten och jag är väldigt trött.

Storbritannien. Nicholas Kafouris, 52, stämmer sin f.d. arbetsplats Bigland Green Primary School i London. Anledningen är att han efter att ha jobbat på skolan i tolv år blivit avskedad sedan han klagat på att muslimska elever, vissa endast åtta år gamla, vid upprepade tillfällen fällt grovt rasistiska kommentarer gentemot kristna och judar samt hyllat terroristerna bakom attackerna på World Trade Center i september 2001.

Några av de muslimska eleverna hyllade under lektionstid terrorister och sade bland annat de som låg bakom terrordåden den elfte september var ”hjältar och martyrer”. Vid ett tillfälle sa en elev ”rör mig inte, du är kristen” efter att Kafouris råkat vidröra honom. Andra elever förklarade att de ville bli självmordsbombare när de blev stora och att ”de kristna och judarna är våra fiender – du också, för du är kristen”.

Kafouris gjorde en anmälan till rektorn om de rasistiska och antisemitiska uttalande som förekommit, men rektorn gjorde inget åt saken, utan ursäktade och rättfärdigade elevernas uttalande och menade att Kafouris inte hade anledning att känna sig illa till mods av elevernas rasistiska påhopp, de gjorde det bara för att retas med honom.

De rasistiska yttrandena blev med tiden alltmer frekventa. Eleverna uttryckte glädje över dödandet av andra religiösa och kulturella grupper. När Kafouris i november 2006 sa till en elev som pratade om att knivhugga ett annat barn och förklarade att en advokat nyss dött efter att ha blivit knivhuggen svarade pojken att han var glad att mannen dog eftersom ”han var kristen och engelsman, och vi är muslimer”.

Under en religionslektion berättade Kafouris berättelsen om den gammaltestamentliga profeten Jona. En elev undrade då om Jona var jude och skrek sedan ”jag hatar judar, de är våra fiender”.

Kafouris tog, som så många gånger förr, upp saken med rektorn, men hon avfärdade honom återigen och lade istället hela skulden på honom personligen och beklagade sig över hans gnäll. Ett par månader sedan sjukskrevs han pga. depression sedan en biträdande rektor sagt åt honom att inte ”utmana eleverna”. Två år senare fick han sparken.

Läs artikeln ur The Daily Mail här

Politiskt Inkorrekt har också tagit upp detta.

Man kan fråga sig hur detta är möjligt? Elevernas kommentarer är som hämtade från nazisternas propagandafilmer där man utmålade judar som råttor och allmänt avskum. Ja, de är värre till och med eftersom de öppet hyllar, stödjer och säger sig vara villiga att delta i mördandet av judar, kristna och andra västerlänningar. Och när någon protesterar mot detta så försvarar rektorn dem som sagt dessa hemskheter. Varför?

Hade det sett annorlunda ut om det var en blond och kristen elev som sagt att hans mål i livet var att döda muslimer? Troligtvis. Och självklart borde skolan reagera mot detta, men varför är det inte bara ok utan försvarbart när en grupp muslimska elever gör detta?

Storbritannien är ett skräckexempel på vad som händer med en ansvarslös immigrationspolitik. Britterna är i minoritet i sin egen huvudstad (Guardian) och man verkar helt ha gett upp vad gäller muslimsk fundamentalism. Sverige är inte mycket bättre. De antisemitiska strömningar som rådde under första hälften av 1900-talet är på väg tillbaka, judar tvingas fly från Malmö, de måste återigen vara på sin vakt för att undvika trakasserier och våld, judiska församlingar attackeras och de lever under ständigt hot. Bara under förra året fördubblades anmälningarna om antisemitiska hatbrott. Judiska familjer som bott i Sverige i hundratals år tvingas fly till Israel eftersom Sverige är för otryggt. Det som för vissa en gång var en fristad från nazisterna har nu blivit så otryggt att man väljer att flytta till ett land som dagligen beskjuts av palestinska terrorister efter som det senare alternativet trots allt är tryggare. Hur kunde det gå såhär snett? Skillnaden från judeförföljelsen under förra seklet är att den här gången är antisemitismen importerad. Dessvärre vågar riksdagspartierna inte ta itu med detta. De muslimska väljarna är nämligen alldeles för många för att man ska våga ta itu med problemet. Från vänsterhåll verkar man till och med dela de antisemitiska åsikterna.

Det finns dock ett parti som står upp mot den muslimska antisemitismen: Sverigedemokraterna. Att dessa beskylls för att vara rasister eller t.o.m. nazister är för mig totalt oförståeligt. För medan riksdagspartierna bara står och ser på medan pogromerna pågår (och ibland till och med hetsar upp antisemitismen än mer) så vill SD göra något åt detta. Historien får inte upprepa sig, vi måste sätta stopp för judeförföljelserna.

…när Folktandvården slösar resurser på HBT-certifiering och annat trams. Nu är jag visserligen inte tandläkare, men jag har svårt att tänka mig att sexuell läggning har något med tandvård att göra. Att vara professionell i sitt bemötande av hbt-personer krävs det ingen utbildning för. Att påstå något sådant är ju bara löjligt. Dessutom kan man ju undra varför man nödvändigtvis måste avslöja detaljer om sitt privatliv för sin tandläkare. Det brukar även vara rätt svårt att prata när någon står och rotar i käften på en, så man pratar ju inte lika mycket med tandläkaren som man kanske gör med frisören.

UNTs artikel upprörde många läsare och man följde därför upp med en andra artikel

Nyheten om att folktandvården i Uppsala län ska hbt-certifieras av RFSL lämnade inte läsarna oberörda. Onödigt, menade många. För Eva Ljung, tandvårdsdirektör på Folktandvården, var det ännu ett bevis på att certifieringen behövs.

Det är väl klart att folk reagerar när de ser deras surt förvärvad skattepengar slösas på ren skit? Med Ljungs logik kan rättfärdiga all form av slöseri av skattemedel. Faktum är dessutom att det inte bara var ”många” som tyckte det var onödigt: samtliga kommentarer till artikeln är negativa till tramscertifieringen.

Ljung fortsätter med att säga att ”[e]n del av det här handlar om att följa lagen, men sen vill vi vara en jäkligt bra vårdgivare också”. Vill man vara en bra vårdgivare bör man väl rimligtvis satsa resurser på själva vården istället för annat trams?

Förhoppningsvis så är Eva Ljung bara virrig och tror att det är första april. Men det är nog tyvärr rätt liten chans.

Avslutar med att citera signaturen Kurt Olsson:

Vad är det människorna med dessa ovanliga läggningar vill ha? Personalen på folktandvården och alla andra liknande platser ska väl göra sitt jobb? I det ingår att ta emot dem som behöver deras hjälp på ett respektfullt och vänligt sätt. Sen ska dom göra sitt jobb med så hög kvalitet som möjligt. Sen säger man tack och hej, och efter det går man hem. OM man är hbt eller inte, om man är vit, svart eller grön, om man hejar på Sirius, om man gillar katter eller hundar spelar väl för f-n ingen roll. Jag börjar allvarligt tro att det faktiskt är nåt fel på hbt-personer, dom verkar helt fixerade vid att få basunera ut sin sexuella läggning i alla sammanhang. Ni duger väl som patienter hos tandläkaren Ni som alla andra?? Vad är problemet? Sluta slösa med skattemedel på sånt här strunt!

Den Store Hövdingen i Washington låter hälsa att han vill köpa vårt land. Den Store Hövdingen önskar oss också vänskap och god vilja. Detta är vänligt av honom, eftersom vi vet att han så föga behöver vår vänskap i gengäld. För vi vet att om vi inte säljer, så kanske den vite mannen kommer med gevär och tar vårt land.

Hur kan man köpa eller sälja himlen, markens värme? Om vi inte äger luftens friskhet och vattnets glitter, hur kan man då köpa dem? Varenda del av denna jord är helig för mitt folk. Vartenda glänsande pinjebarr, varenda sandstrand, varenda dimma i de mörka skogarna, varenda insekt är helig i mitt folks minne och erfarenhet. Saven som flyter genom träden bär den röde mannens minnen.

De döda hos det vita folket glömmer landet där de föddes när de går hädan för att vistas bland stjärnorna. Våra döda glömmer aldrig denna vackra jord, ty den är den röde mannens moder. Vi är en del av jorden och den är en del av oss. De doftande blommorna är våra systrar; hjorten, hästen, den stora örnen – dessa är våra bröder. Bergskamrarna, saften i ängsgräset, ponnyns kroppsvärme och människans – allt hör till samma familj.

Så när den Store Hövdingen i Washington låter hälsa att han vill köpa vårt land begär han mycket av oss. Den Store Hövdingen låter hälsa att han ska reservera en plats för oss så att vi kan leva i lugn och ro för oss själva. Han kommer att vara vår fader, och vi hans barn.

Vi kommer att överväga ert anbud att köpa vårt land. Men det kommer inte att bli lätt. Ty detta land är heligt för oss.

För mig är drömmar det viktigaste som finns. De ger mig en anledningl att leva, för vad skulle göra livet värt att leva om man inte kunde drömma, om man inte hade ett hopp? För ett par år sen var jag i Etiopien och jag tänkte: Vad har man för drömmar här? Vi hade en vakt som bodde i en liten skrubb utanför det hus vi hyrde och han var nog bara ett par år äldre än mig. Både jag och min äldre bror tänkte att det inte kunde vara särskilt roligt att behöva sitta där och vakta 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Vad fick honom att hålla livslågan uppe? Jag tror det var ett hopp om att få försörja sig och en framtida familj på ett annat sätt. Han hade redan kommit en liten bit på vägen, han hade en liten familj, en kattfamilj, som han skötte om. Det var nog viktigt för honom, att han hade den där lilla familjen, för man måste kunna märka att hoppet inte är förgäves och att ens drömmar verkligen kan förverkligas ibland, även om det bara är delvis.

Men det får inte ske för ofta, uppfylls alla ens önskningar och förhoppningar så förloras livets mening, och det ända man kan göra är att försöka komma på annat att önska sig. Det skulle inte gå att leva så, man måste även ha en tid ibland då man inte får så mycket uppfyllt, för om man ska kunna uppleva och uppskatta äkta glädje så måste man veta hur det känns utan den. Den italienska filosofen, matematikern och författaren Anicius Manlius Severinus Boëthius symboliserade lyckan i form av ett rullande hjul, med jämna mellanrum befinner sig människan på botten av hjulet, då har man väldiga motgångar, men sedan kommer man till toppen av hjulet, med glädje och lycka. Han menade att om man hela tiden varit på toppen så skulle man inte uppskatta det, det skulle vara något man tog för givet och inte kunde glädjas åt.

Det är drömmarna som styr vad vi gör i livet. De motiverar oss att få dem uppfyllda, och för att få dem uppfyllda krävs oftast en viss ansträngning från vår sida. För det är så vi människor fungerar, vi vill inte gärna göra saker som vi inte tjänar något på eller som får oss att känna oss nyttiga på något sätt. Vi strävar hela tiden efter nya saker och nya drömmar och glömmer ofta att uppskatta det vi fått. Den serbiske poeten Jovan Ducic sa en gång att ”drömmen om lycka är större än själva lyckan”, och jag tror det ligger mycket i det. Vi vill inte nöja oss med det vi har, utan ständigt söka efter nya, bättre saker och upplevelser. Det här tror jag är både bra och dåligt. Bra på så sätt att om alla hade nöjt sig med hur de hade det så hade vi fortfarande befunnit oss på stenåldern eftersom ingen hade haft någon anledning att försöka förbättra levnadsstandarden. Men jag tror även att det är av ondo, eftersom många glömmer hur bra de har det och istället endast fokuserar på det de inte har. Ingen människa har ett perfekt liv, alla har det lite eländigt. Men många har det faktiskt bra, och det ska man inte kasta bort genom att gräma sig för andra saker. För livet är inte eländigt om man inte gör det till det.

Kopierar ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna som publicerats med anledning av uppståndelsen kring Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet.

[PRESSMEDDELANDE FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA]

Med anledning av att den debattartikel om islamisering, som Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson under gårdagen fick publicerad i Aftonbladet, av ett samstämmigt etablissemang, har dömts ut som helt baserad på lögner, fördomar och allmän illvilja, publicerar partiet här några av de källor som legat till grund för artikelns innehåll.
Slutsatsen, som partiet menar att man kan dra av nedanstående källförteckning, är att om Jimmie Åkessons artikel skall kunna definieras som lögnaktig och hetsande, så måste detta också innebära att svensk och utländsk media vid upprepade tillfällen har fört fram enskilda fall av lögner och hets, men om dessa medier talar sanning, då är också påståendena i Åkessons artikel sanna.
Beträffande artikeln vill Sverigedemokraterna också informera om att rubriken, som av Aftonbladet framställdes som ett citat, som flitigt citerats av andra medier och till och med varit föremål för en polisanmälan, var helt påhittad av Aftonbladet själva. Partiet kontaktade under gårdagen av Aftonbladet för att kräva en rättelse, då man ansåg att rubriken framställde artikelns innehåll på ett felaktigt sätt och gav sken av att Åkesson vände sig emot enskilda muslimer snarare än islam som religion och ideologi. Tidningen vägrade dock att rätta till sitt misstag.
Urval av källor till stöd för artikelns olika påståenden:
En relativt stor andel av Europas muslimer hyser fundamentalistiska uppfattningar:
Den tyska ”Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland” (Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller, Helmut Schröder) från 1997, visade att attityderna bland de turkiska andragenerationsinvandrarna i Tyskland såg ut enligt följande:

– 49% ansåg sig vilja leva efter Koranen (följa gudomliga befallningar) och motsätta sig alla former av moderniserad Islam (reformation)
– 65% var övertygade om sharia-lagens överlägsenhet jämförd med annan lagstiftning
– 50 % ansåg sig aldrig komma att anpassas till sättet att leva i väst utan hellre styras av Islam
– 56 % ansåg alla andra religioner än Islam vara falska (omöjliga att anpassa sig till) och tillskyndarna otrogna
– 36 % kunde tänka sig att utöva våld mot otrogna om det var till fördel för Islam
– 23% ansåg det vara rätt att döda den som motarbetade Islam
– 30% ansåg att författaren Salman Rushdie skulle avrättas för att ha smädat islam

En undersökning gjord av institutet, Foqus Ethno marketing, i december 2004, visade att var tredje muslim i Holland ville införa Sharialagar i landet.
ICM-undersökning, Storbritannien, 2006 visade på en muslimsk radikalisering och att bland annat att 40% av Storbritanniens muslimer vill att Sharialagar skall införas i landet samt att ca var femte tillfrågad uppgav sig sympatisera med ”känslorna och motiven” hos de självmordsbombare som 2005 dödade 52 britter i en tunnelbaneattack.
En undersökning utförd av institutet, Lansdowne Market Research, 2006, Irland, visade att 36% av de irländska muslimerna ville att sharialagar skulle införas på Irland. Bland de unga muslimerna var det hela 57% som ansåg att Irland borde bli en muslimsk stat. 19% av de tillfrågade sade sig respektera Al-Qaida och Osama bin Ladin.

Radikaliseringsprocess bland muslimer i Sverige:
Oss veterligen finns inga stora attitydundersökningar liknande de ovan anförda beträffande svenska förhållanden. Flera indikationer på en pågående radikalisering har dock framkommit de senaste åren:

* Svenska Dagbladet uppger 2004-05-24 att företrädare för Södermalmsmosken i Stockholm, vid inofficiella samtal, uppgivit att de upplever ett växande problem med fundamentalism bland unga muslimer i Stockholm och att det börjat dyka upp grupper som stöder talibanerna i Afghanistan.

* När den ledande socialdemokraten, Nalin Pekgul, i november 2005, tillkännagav att hon bestämt sig för att lämna Tensta uppgav hon den ökade radikalisering bland muslimerna, främst de unga, som ett av huvudskälen.

* Sydsvenska Dagbladets artikelserie ”Haram inom islam” från februari 2006 gav flera exempel på radikalisering bland unga muslimer.

* Även Uppdrag gransknings program om islam och integrationen från 2006 gav flera allvarliga exempel på fundamentalism bland unga muslimer i Sverige.

* Kravallerna i Rosengård i december 2008, då muslimska ungdomar, under stridsropet Allah Akbar!, angrep polisen i syfte att bevara sin källarmoské, borde också kunna betraktas som en i raden av indikationer på en ökad radikalisering.

* I januari 2009 presenterades rapporten ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö”. Rapporten som utförts av ,Centrum för Asymmetriska Hot och Terrorismstudier (CATS), visade på en pågående radikalisering bland Malmös muslimer.

Konstnärer i Sverige under dödshot:

* Sveriges Radio meddelade i september 2007 att den svenske konstnären Lars Vilks tilldelats polisbeskydd efter att ha fått motta mängder av dödshot och efter att en fundamentalistisk muslimsk grupp satt ett pris på hans huvud på grund av att han ritat en karikatyrteckning av profeten Muhammed.

* I februari 2005 valde Världskulturmuseet i Göteborg att plocka ned/cencurera ett verk av konstnärinnan Louiza Darabi. Verket hade upprört svenska muslimer eftersom det skildrade en sexakt och en vers ur koranen i samma bild. Orsaken till att verket plockats bort var att museet och konstnärinnan hotats.

Ett tiotal muslimska terrororganisationer etablerade i Sverige:
Sydsvenska Dagbladet rapporterade 2001-09-18 att Svenska Säpo skulle överföra information om militanta islamiströrelser i Sverige till sina amerikanska kollegor. I artikeln sägs det att: ”Säpos terroristrotel såg under 1990-talet hur ett tiotal militanta muslimska rörelser – alla med stark koppling till internationell terrorism – etablerade sig i Sverige.” . Som exempel på dessa grupper nämns bland annat: Hizbollah, GIA, Al-Gamaa al-Islamiya, Al-Jihad, den egyptiska grenen av Islamiska Jihad.

Ledande muslimska företrädare har framfört krav på införandet av sharialagar i Sverige:
Enligt Dagens Nyheter 2006-04-27 hade Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund med ca 70 000 medlemmar sänt ut ett brev till samtliga riksdagspartier där han krävde införandet av sharialagar på det familjerättsliga området i Sverige samt en rad andra åtgärder för att förändra det svenska samhället i islamistisk riktning. Trots vissa protester från andra muslimer har Aldebe kunnat sitta kvar som ordförande och fortsätta samarbeta med andra muslimska organisationer i Sverige. Nu ämnar han kandidera till riksdagen för centerpartiet.

Svenska landsting använder skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar:
Tidigare i år meddelade Sveriges kommuner och landsting, SKL, att man fattat beslut om att rekommendera att alla landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar, även om det inte är medicinskt motiverat. I pressmeddelandet sades det också att 10 landsting idag erbjuder sådan omskärelse.

Flest våldtäkter i Europa:
I en artikel med rubriken ”Flest våldtäkter i Sverige” rapporterade Dagens Nyheter 2009-04-27 att ett europeiskt forskarteam under ledning av professor, Liz Kelly från Metropolitan University i London, kunnat konstatera att Sverige hade högst antal anmälda våldtäkter av samtliga europeiska länder. Antalet våldtäkter i Sverige var 46 st per 100 000 invånare, vilket t ex är dubbelt så mycket som England och nästan 20 ggr så mycket som i flera östeuropeiska länder.

Överrepresentation bland män från muslimska länder:
I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2″ framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.
Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.
I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”
I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17″ framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten. Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.
Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.
I Dagens Nyheter 2000-02-11 intervjuades en grupp invandrarungdomar med bakgrund i Mellanöstern angående en gruppvåldtäkt i Rissne några veckor tidigare. Svaren som framkom visar att det bland invandrare meddenna bakgrund, som i de flesta fall också är muslimsk,finns attityder som skulle kunna utgöra en förklaring till överrepresentationen. Hur utbredda dessa attityder är, finns det dock, oss veterligen, ingen statistik på. Nedan följer ett citat från artikeln:
”…det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid. Den svenska tjejen får ju massor av hjälp efteråt, och hon har nog redan knullat. Men arabtjejen får problem med sin familj. För henne är det en stor skam att bli våldtagen. Det är viktigt att hon har kvar oskulden när hon gifter sig. […] Det var ingen tillfällighet att det var en svenska som skändades i Rissne – det framgår tydligt av samtalet med Ali, Hamid, Abdallah och Richard. Alla fyra ser i någon mening ner på svenska flickor och hävdar att denna inställning är vanlig bland unga män med föräldrar som har invandrat till Sverige. […] Det är alldeles för lätt att få en svensk hora… tjej, menar jag, säger Hamid och ler generat över sitt ordval. […] Många invandrarkillar är ju med svenska tjejer när de är tonåringar. Men sen när de ska gifta sig tar de en riktig kvinna från sin egen kultur som inte har varit med någon kille. Så ska jag göra. Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönderknullade.”

Separata badtider för män och kvinnor
I bland annat en artikel i Svenska Dagbladet 2008-02-28 framgår det att separata badtider för män och kvinnor blir allt vanligare i Sverige. I artikeln framgår det också att denna utveckling har en koppling till islams krav om att en kvinna inte får visa sin kropp för någon man hon inte är gift med.

Utredning av införandet av könssegregerad simundervisning i skolan
I Sydsvenska Dagbladet 2008-04-08 kunde man läsa att Malmös styrande politiker överväger att tillsätta en utredning om att införa könssegregerad simundervisning i skolan eftersom många muslimska föräldrar tycker det är syndigt att pojkar och flickor simmar tillsammans och därför förbjuder sina barn att delta. Attityden bland de muslimska föräldrarna har resulterat i en kraftigt försämrad simkunnighet bland barnen i invandrartäta stadsdelar.

Förskolor slutar servera fläskkött
I Sydsvenska Dagbladet 2007-03-31 kunde man läsa att flera av kommunens förskolor nu slutar att servera fläskkött till barnen. Orsaken är att det blir för dyrt att köpa in både fläskkött till de icke muslimska barnen och nötkött till de muslimska…

Nya skollov för att fira avslutningen på Ramadan
I en artikel i Dagens Nyheter 2004-06-10 framgick det att Sigtuna och Huddinge kommun fattat beslut om att införa ett nytt skollov för att fira Eid al fitr, avslutningen på Ramadan. I artikeln sägs det också att flera kommuner och stadsdelar överväger att följa exemplet eller redan har infört liknande lösningar.

Muslimsk majoritet i Malmö inom några decennier:
I en artikel i Financial Times 2008-01-18 kan man läsa följande:
”Malmö (population 278,000) is now one-quarter Muslim. And that proportion is rising rapidly due to continuing immigration and differential birth rates. Officials accept that most of the inhabitants will be of non-Swedish origin within a decade, and that a Muslim majority could follow soon after that. Like more obvious multi-ethnic places such as Birmingham and Rotterdam, Malmö would be a ”majority minority” city.”

Följande text är tagen från Kent Ekeroths artikel på Newsmill.

Lissabonfördraget, det vill säga EU:s nya grundlag, kommer effektivt göra slut på Sveriges självständighet och suveränitet. När fördraget går igenom kommer EU:s lagar vara överordnade svenska lagar på precis alla områden. Sverige blir en provins i EU-staten.När nu irländarna tvingades rösta ”rätt” forsätter arbetet med att driva igenom denna odemokratiska grundlag som inte har någon förankring hos Europas folk. Men det finns en person som ensamt kan hindra att denna grundlag pådyvlas Sverige och Europa – hans namn är Vaclav Klaus – Tjeckiens president.

Redan 2005 röstade både Holland och Frankrike nej till det som då kallades EU Konstitutionen. Efter att grundlagen blev nerröstad kunde man trott att förslaget skulle fallit, men istället beslutades det att grundlagen skulle döpas om till något mjukare som väcker mindre anstöt hos Europas folk.

Så denna EU-grundlag lanserades igen, men nu under namnet ”Lissabonfördraget”. Symboliskt laddade aspekter som en EU-nationalsång och EU-nationaldag togs bort – dock visar det sig att EU ändå införde sin nationaldag som är den 9 maj och nationalsången spelades dessutom upp när EU:s statschefer skrev under avtalet den 13 december 2007. Titlar som ”utrikesminister” döptes om till krystade benämningar som ”Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik”. Allt detta och mer därtill gjordes för att föra Europas folk bakom ljuset och på så sätt slippa ställa denna grundlag inför ytterliggare folkomröstningar, där förslaget skulle blivit nerröstat.

Lissabonfördraget är i princip identiskt med den EU grundlag som lanserades 2004 och som blev nerröstad 2005. Annat namn – samma innehåll.

I opinionsundersökningar har det även visat sig att denna grundlag inte åtnjuter något stöd ute i Europa. DN skrev den 9 juli 2007 att en Sifo-undersökning visat att sju av tio svenskar vill rösta om Lissabonfördraget. Enligt svensk lag måste folket tillfrågas för att Sveriges grundlag ska kunna ändras och eftersom Lissabonfördraget gör EU:s grundlag överordnad svensk, innebär det i praktiken att svensk grundlag ändras. Men Reinfeldt har inte frågat svenska folket om detta.

Fransmännens röster ignorerades. Holländarnas röster ignorerades. Irländarnas röster ignorerades (tills de tingades att rösta rätt i fredags). Endast Spanien röstade ”ja” till denna grundlag år 2005. Resten av Europas länder blev inte ens tillfrågade och rörande ”Lissabonfördraget” är det endast Irland som fått chansen att säga sitt.

Frågan alla bör ställa sig är; vad ska vi behöva göra för att denna grundlag inte ska gå igenom?

Anthony Coughlan, professor emeritus vid Trinity College Dublin Irland, menade 2005 att:

– EU-konstitutionen ersätter medlemsländernas egna konstitutioner och blir den juridiska grunden för EU-länderna. EU-konstitutionen blir en del av vår egen konstitution och den kan inte ändras utan godkännande av andra länder. Det är det mest betydande steget någonsin i den europeiska integrationens sextioåriga historia, när det gäller strävan mot en europeisk stat.

– Inte på något område ger konstitutionen permanent undantag för vad som kan ställas under EU-kontroll. Det enda område av betydelse där makten kommer att ligga kvar hos medlemsländerna är rätten att beskatta, men även där öppnar konstitutionen för en förändring.

Alltså en grundlag som gör att EU:s lagar står över svenska lagar. En grundlag som gör att alla politiska områden i Sverige berörs av EU:s makt.

I och med Irlands ”ja” den 2 oktober 2009 står endast en person mellan oss och denna odemokratiska och folkligt oförankrade grundlag – Vaclav Klaus, tjeckiens president.

Han har redan visat prov på stor mod och övertygelse i sin vägran att skriva under Lissabonfördraget, trots intensiva påtryckningar från EU-eliten och dess byråkrater. För detta har herr Klaus min och miljoner europeers tacksamhet.

Om Vaclav Klaus fortsättningsvis inte heller skriver under på Lissabonfördraget kommer han gå till historien som en otroligt modig man som räddade Europa, dess folk och nationer, från att falla i armarna på ett EU som blir allt mer odemokratiskt och totalitärt. För genom att skjuta upp Lissabonfödragets införande ger han tid för det engelska Conservative Party att ta makten i England våren 2010 och utlysa en folkomröstning om Lissabonfödraget, vilket deras partiledare David Cameron lovat. En sådan folkomröstning skulle högst troligen resultera i ytterliggare ett ”nej” och slutligen slänga detta fördrag på soptippen och därmed rädda Europa och dess nationer.

Vaclav Klaus kommer av miljoner och åter miljoner européer betraktas som en hjälte och en av de stora statsmännen i vår tid om han står fast vid sin övertygelse och motstånd mot Lissabonfördraget.

Med anledning av detta har jag startat en kampanj till stöd för Vaclav Klaus och emot Lissabonfördraget. Jag uppmanar alla frihetsälskande europeer att gå med i denna kampanj och att skriva under det upprop som ska presenteras för Klaus när tillräckligt många namn skrivit under.

Med lite tur men framförallt engagemang kan uppropet och den kampanj som är startad bidra till att Vaclav Klaus inte skriver under på Lissabonfördraget!

Kent Ekeroth

”Kampanjsida”

Facebookgrupp

Namninsamling

NRK har gjort ett reportage om bilbränderna och attackerna på räddningstjänsten i Göteborg. Synd att svensk media inte vågar nämna att det rör sig om invandrarungdomar. Hoppas att folk sprider detta och inser varför man inte ska rösta på sjuklövern i nästa riksdagsval. Än finns det hopp!

Do we need God?

23 augusti 2009

Thesis

In Sweden today not many people care about religion. People think it is something that belongs to history, but we still need it as an inspiration in our lives.

Problem

Fewer and fewer people in the Western society believe in God. He is considered to be outdated and Christians are often seen as backwards people. Christians say that God is loving and gives people a reason to live, but atheists and apatheists seem pretty happy to. This raises the question; do we really need God or should we let him belong to the history?

Investigation

First of all we need to get our terms straight. “We” means all human beings on this earth. “God” refers to the highest being. This God could appear in different shapes to different people and no one is right to say that his or her image of God is better or more correct than anyone else’s, because we can never be totally sure whose image is the most complete. This is one of the advantages of religion; everyone is free to believe in whatever they want to, there is no right or wrong. We also need to some basis for God’s existence, but since belief is called belief for a reason we cannot know for sure, so there will be arguments against atheism.

To answer whether we need God or not we need to know why there is religion. The most common reason is probably that people seek answers. This could be answers to any question, big or small. Why do we exist? Where do we come from? What created the universe? As the centuries have passed we have learned a lot and science has answered some of these questions. We exist because the earth has perfect conditions for life, it is on a perfect distance from the sun, the temperature allows us to live and have access to liquid water and we have an atmosphere that allows us to breathe. We have evolved from the early primates and if you go even longer back from simple bacteria. The universe was created by the Big Bang, an enormous explosion.

Ok, so science can answer our questions, then religion must have played out its role? Not really, science does not really know that all this is really true, and a lot are only theories. Even though it does seem likely and makes some kind of sense it might not be perfect explanations. Atheists often abuse this knowledge to prove religion wrong, and claim that believing in something there is no evidence for is plain stupid, why believe when you can know? But atheists do not know either, sure theists believe but atheists only believe they know. One of these atheists is the evolutionary biologist Richard Dawkins, known for his books The Selfish Gene (1976), The Blind Watchmaker (1986) and The God Delusion (2006); the latter has become some kind of an atheist bible. Dawkins says that the Christian God does not exist since the Big Bang created universe, not God. However the Big Bang is just a theory that has never been proven. It also shows the outdated image of God that he shares with other atheists; the one as the creator who created the earth in six days, following the Book of Genesis to the letter. However, as most other texts in the bible, this is a symbolic text. God did not write the bible, men did. There were not even any scientists by the time the Book of Genesis was written, so how can you expect someone to write a totally correct description of how the universe was created? The message of this text is simply “God created the universe”, God is the Big Bang. There simply has to be a first mover, even a scientist has to agree on that point. There can be no uncaused cause, and saying that there out of nothing, with no reason or cause suddenly appears an infinite, and expanding, universe is not logical and does not follow the laws of nature. And the laws of nature are what atheists use to base their philosophy of life on. In that way atheism proves itself to be wrong, or at least incomplete.

In an effort to prove that God cannot be the first mover Dawkins argues that he is a too complex being. As an evolutionary biologist Dawkins knows that complex structures are preceded by more simple structures in a chain of development. But God is neither biological nor physical. Dawkins’ own description of complexity is something, whose “elements are combined in such a way that chance itself could not be the reason”,[1] but God is a unique spiritual being and has no elements. So God is no improbable complex being. This shows one of Dawkins’ disadvantages; he argues about philosophical questions, but he is no philosopher. He is a biologist who assumes that materialism is true, just because he experiences it, but what if it is not? While the never-ending search for a first cause will continue ad infinitum for atheists, who seek a material explanation, a theist can solve it by saying God, who is immaterial, is the first mover. Atheists can at their best say that it was just chance, but that is not very scientific. As Albert Einstein said, “God does not play dice”.[2]

But at the same time it is important to remember that science and religion do not have to be opposites. Many scientists are religious and scientific discoveries only strengthen their belief. They have often kept their belief secret, but many have come out of the closet recently. This started in the late 20th century when astronomers, physicists and mathematicians saw the complex, yet perfectly designed structures and physical constants that allows the universe and life as we know it to exist, if they had been slightly different from what they are, we would never have been here. [3]

If we cannot know whether there is a God or not, then why should we care about it at all? Why cannot everyone be agnostic? Some people might refer to Pascal’s Wager and say that you could gain a lot by believing, but lose a lot by not believing. The safest bet should therefore be to believe in God.

Believing just because you could gain something from it is not real belief though, and both you yourself and an omniscient God would know that you are only a “gold digger” and you would not gain any of the advantages of belief, so Pascal’s Wager is irrelevant in that aspect. However, the reasoning behind Pascal’s Wager might help people find God. If someone, by using reason decides to look up what religion really is about and finds it nice and helpful for him or her, then Pascal’s Wager is indeed very useful.

However, you could argue that Pascal’s Wager is incomplete, as it only gives you a choice between the Christian God and no higher power at all. What if the Norse God Odin is the highest power? A possible counter argument might be that all the different Gods that people believe are ultimately the same God, but that people experience and interpret him in different ways.

Besides, there does not even have to be a God to make religion help people. So what if there is no God? A religious person could still have gained a lot from his or her belief. Religion gives people a purpose in life, and makes them feel loved; important ingredients in what we call happiness. It is also the reason why Karl Marx claimed religion to be the opium of the people. Marx said that religion offers a false happiness, but how can it be false if you experience it? If religion makes someone’s life better, then what is false about it? And would not it be better with “false” happiness than real unhappiness? The material world offers few things that we have total control over and that we can be certain of, but we can control our spiritual belief (though atheists want to take away that only thing from people too). You can lose your job, your house, your family, your arms and legs, but you will always have your faith and hope.

No person, not even humans are of any importance in nature, as we are nothing in relation to infinity (the universe), but if you believe there is a God and that he loves you and cares about you, then you are important. Of course this is not the only thing that gives people a reason to live; many other things do as well. But what if your partner, friends and family for some reason leave you? What if you suddenly lose everything you have taken for granted? Would not it be nice to have some kind of backup? Someone who might not always like what you do, but who still loves you?

Personal thoughts

I do believe in both God and scientific theories like evolution and the Big Bang. I consider myself a Christian Lutheran pandeist. Being a pandeist means that I believe God is the first mover, who caused the Big Bang and now is omnipresent (present in all living beings and non-living things). In short, I believe that God created the universe, and that the universe – is God. I believe there is a reason behind our existence, the atheist view that the universe was created by chance and that life began was pure luck is not appealing to me. It actually scares me a bit, what would make life worth living if there was no reason for anything? That everything is just the result of chance or luck? So what if someone loves me if it ultimately is only the result of luck? Would life really be as nice as it is if the only purpose in life was to spread your genes? Is true happiness only about maximizing your dopamine levels? I think there is more to it. The atheist philosophy of life seems dull and boring to me, there is so much more that makes life worth living!

It is not like I go around thinking about God all day long, and I very rarely pray. But it helps me appreciate more things in life. The closest thing I have had to a religious experience was when I was watching an astronomy programme on TV. As said earlier, some scientists experience God by looking into science. This was exactly that kind of moment for me. My belief has also helped me understand the meaning of life is. It is to explore and enjoy myself, others and nature. It is meeting other people, having fun with them and loving them for what they are. For me this equals to loving and coming in contact with God, since he is present in everyone and the connections between people.


[1] http://www.credoakademin.nu/index.php/articles/article/dawkins_trasslar_till_begreppen/ (2008-05-14)

[2] http://www.hawking.org.uk/lectures/dice.html (2008-05-14)

[3] http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1194&a=630703 (2008-05-14)